گوشی های هوشمند، عزیز دردانه هایی هستند که تا پای جان باید از آنها محافظت کرد، به همین دلیل سازنده ها نیز گوشی های هوشمند را با استاندارد های مقاومتی مختلف روانه بازار می کنند، در اینجا قصد داریم به استانداردهای IP نگاهی داشته باشیم تا ببینیم این استانداردها دقیقا چه معنایی می دهند…