یکی از جواهرات پرکاربرد و پرطرفدار گردنبند است، جواهری که هم بانوان و هم آقایان استفاده می کنند که این موضوع در خانمها بیشتر صدق می کند و از اهمیت بالایی ب